Misiune

Aceasta pagina este disponibila si in limba

Misiunea noastră este să ajutăm țările în tranziție și în curs de dezvoltare să își valorifice potențialul capitalului uman de care dispun prin reformarea sistemelor de educație, de formare și de piață a muncii, în contextul politicilor de relații externe ale UE.

Sprijinim 28 de țări de la granița UE pentru îmbunătățirea sistemelor lor de educație și formare profesională, pentru analizarea necesarului lor de aptitudini și pentru dezvoltarea pieței muncii din țările respective. Astfel, le ajutăm să își îmbunătățească coeziunea socială și să obțină o creștere economică mai sustenabilă, ceea ce, la rândul său, aduce beneficii statelor membre și cetățenilor acestora prin îmbunătățirea relațiilor economice.

Colaborăm la nivelul specific al fiecărei țări, dar și la nivelul mai multor țări în același timp, creând cadre pentru continuitate în politică și promovând elaborare de politici bazate pe dovezi și implementarea acestora. Adesea funcționăm în contexte incerte și uneori instabile. Totuși, suntem una dintre puținele agenții solicitate de guverne succesive, cu priorități de politică în schimbare, datorită reputației noastre de a întreprinde o activitate independentă, de înaltă calitate și de a ne asuma angajamente pozitive.

Activitățile noastre cu țările partenere acoperă o serie de domenii înrudite:

  • analiza necesarului de aptitudini și de ocupare a forței de muncă;
  • guvernanță a sistemului, inclusiv angajamentul părților interesate;
  • participare la dialog social și la sectorul privat;
  • sisteme de calificare și de asigurare a calității;
  • învățare la locul de muncă;
  • învățământ pedagogic;
  • învățare antreprenorială și competențe-cheie și
  • orientare profesională.

Înainte de a începe activitatea într-o anumită țară, facem o analiză detaliată a politicilor europene de capital uman, a valorilor sociale și a priorităților externe și stabilim legătura dintre acestea și nevoile și aspirațiile de dezvoltare ale țării partenere în cadrul asistenței noastre generale acordate țării respective în domeniul capitalului uman.

Cooperăm cu instituții europene, cu comunitatea de afaceri, cu parteneri sociali și cu alte organizații ale societății civile la nivel european. Sprijinim Comisia Europeană și Serviciul european pentru acțiune externă în programarea lor, astfel încât asistența europeană să fie bine orientată și să corespundă capacităților și priorităților țării. Lucrăm îndeaproape cu Eurofound și cu Cedefop pentru ca analiza și buna practică oferite de statele membre ale UE să fie partajate dincolo de granițele UE și să fie folosite pentru a sprijini reformele din țările partenere.

De asemenea, lucrăm cu o serie de părți interesate internaționale și cu organizații internaționale și donatori specifici. Această activitate este încadrată de Consensul european privind dezvoltarea și de dimensiunea capitalului uman din Agenda ONU privind dezvoltarea durabilă, care identifică două obiective specifice cu privire la educație și la ocuparea forței de muncă pentru toate țările partenere și care stimulează strategia și activitățile Grupului interinstituțional privind educația și formarea tehnică și profesională, în care suntem participanți activi.

Fundația Europeană de Formare a fost înființată prin Regulamentul nr. 1360 al Consiliului din anul 1990, reformat sub nr. 1339 în anul 2008. Regulamentul reformat precizează rolul ETF de a contribui la dezvoltarea capitalului uman în contextul politicilor europene de relații externe. În acest context, dezvoltarea capitalului uman este definită drept activitățile care contribuie la dezvoltarea pe tot parcursul vieții a aptitudinilor și competențelor personale prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională.