Küldetés

Ez az oldal nyelveken is elérhető

Küldetésünk az átalakulóban lévő és fejlődő országok segítése abban, hogy előnyükre fordítsák a humán tőkéjükben rejlő potenciált az oktatási, képzési és munkaerőpiaci rendszerük megreformálásával, az uniós külkapcsolati politikák keretein belül.

28, az Európai Unióval határos országot támogatunk abban, hogy javíthassanak a szakképzési rendszereiken, elemezhessék a készségigényeiket, és fejleszthessék a munkaerőpiacukat. Ezáltal segítünk nekik a társadalmi kohézió javításában és a fenntarthatóbb gazdasági növekedés elérésében is, amely a tagállamok és az uniós állampolgárok előnyére is válik, hiszen ezzel a gazdasági kapcsolatok is javulnak.

Együttműködésünkre jellemző mind az országspecifikus, mind a több országot érintő megközelítés is, melyek keretében szakpolitikai folytonossági keretrendszereket építünk ki, és elősegítjük a tényeken alapuló szakpolitikák kialakítását és végrehajtását. Gyakran dolgozunk bizonytalan, időnként akár instabil környezetben is. Mégis azon kevés ügynökség közé tartozunk, amelyeket változó szakpolitikai prioritásokkal rendelkező, egymást követő kormányok is felkérnek. Ez annak köszönhető, hogy az Alapítvány független, magas színvonalú munkavégzése, és pozitív közreműködése közismert.

A következő területeken működünk együtt partnerországainkkal:

  • készség- és foglalkoztatási igények elemzése;
  • rendszerirányítás, beleértve az érdekelt felek bevonását;
  • társadalmi párbeszéd és a magánszektor részvétele;
  • képesítési rendszerek és minőségbiztosítás;
  • munkaalapú tanulás;
  • tanárképzés;
  • vállalkozói ismeretfejlesztés és alapvető kompetenciák; valamint
  • karrier-tanácsadás.

Mielőtt munkához látnánk egy adott országban, részletes elemzést végzünk az uniós humántőke-politikáról, a társadalmi értékekről, és a külkapcsolati prioritásokról, majd az egész országra kiterjedő segítségnyújtás részeként hozzáigazítjuk ezt a partnerországok humán tőke területén felmerülő igényeihez és fejlődési törekvéseikhez.

Együttműködünk az európai intézményekkel, az üzleti szférával, a szociális partnerekkel és más, uniós szintű civil szervezetekkel. Támogatjuk az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat arra irányuló programját, hogy az uniós segítségnyújtás jól célzott legyen és illeszkedjen az adott ország képességeihez és prioritásaihoz. Szorosan együttműködünk a Eurofounddal és a Cedefoppal azért, hogy az elemzés és az uniós tagállamok jó gyakorlatai eljussanak az unión kívülre is, így támogatva a partnerországok reformjait.

Számos nemzetközi érdekelt féllel működünk együtt, ahogy releváns nemzetközi szervezetekkel és donorokkal is. Mindezt az európai konszenzus a fejlesztési politikáról és az ENSZ fenntartható fejlesztési menetrendjének humántőke-dimenziója foglalja keretbe, amely két konkrét célt határoz meg a partnerországok oktatási és foglalkoztatási kérdéseinek szempontjából, és amely az Inter-Agency Group on Technical and Vocational Education and Training (Technikai oktatással és Szakképzéssel Foglalkozó Intézményközi Csoport) stratégiáját és tevékenységét is előmozdítja, amelynek mi is aktív résztvevői vagyunk.

Az Európai Képzési Alapítványt a Tanács 1990. évi 1360. számú rendelete hozta létre, amelyet a 2008. évi 1339. számú rendelettel dolgoztak át. Az átdolgozott rendelet szerint az Európai Képzési Alapítvány szerepe a humántőke-fejlesztéshez való hozzájárulás az unió külkapcsolati politikájának keretében. E rendelet alkalmazásában a humántőke-fejlesztés az a munka, amely a szakoktatási és szakképzési rendszerek javításán keresztül hozzájárul az egyes egyének készségeinek és szakértelmének egész életen át tartó fejlesztéséhez.