Misija

Ova je stranica također dostupna i

Naša je misija pomoći zemljama u tranziciji i razvoju da iskoriste potencijal svog ljudskog kapitala kroz reformu sustava obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politika vanjskih odnosa EU-a.

Pružamo potporu u 28 zemalja koje graniče s EU-om kako bismo poboljšali njihove sustave strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, analizirali potrebe za vještinama i razvili njihova tržišta rada. Na taj im način pomažemo poboljšati socijalnu koheziju i postići održiviji gospodarski rast, što zauzvrat koristi državama članicama i njihovim građanima tako što poboljšava gospodarske odnose.

Surađujemo na razini jedne ili više zemalja gradeći okvire za kontinuitet u politici i promičemo oblikovanje politika utemeljenih na dokazima te njihovu provedbu. Često djelujemo u neizvjesnim i ponekad nestabilnim okružjima. Međutim, jedna smo od rijetkih agencija koje uzastopne vlade s promjenjivim prioritetima politike pozivaju zbog našeg ugleda na temelju neovisnog, visokokvalitetnog poslovanja i pozitivnog angažmana.

Naše aktivnosti s partnerskim zemljama obuhvaćaju niz povezanih područja:

  • analizu potreba u pogledu vještina i zapošljavanja;
  • upravljanje sustavom, uključujući uključenost dionika;
  • socijalni dijalog i sudjelovanje privatnog sektora;
  • kvalifikacijske sustave i osiguranje kvalitete;
  • učenje kroz rad;
  • osposobljavanje nastavnika;
  • učenje o poduzetništvu i temeljne kompetencije te
  • savjetovanje o karijeri.

Prije početka rada u nekoj zemlji provodimo detaljnu analizu politika ljudskog kapitala EU-a, društvenih vrijednosti i vanjskih prioriteta te ih povezujemo s potrebama partnerskih zemalja i težnjama razvoja kao dio cjelokupne pomoći zemlji u području ljudskog kapitala.

Surađujemo s europskim institucijama, poslovnom zajednicom, socijalnim partnerima i drugim organizacijama civilnog društva na razini EU-a. Podržavamo Europsku komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje u pripremi programa kako bi pomoć EU-a bila točno usmjerena i odgovarala kapacitetima i prioritetima zemlje. Blisko surađujemo s Eurofoundom i Cedefopom kako bismo osigurali da se analize i dobre prakse iz država članica EU-a šire izvan EU-a i da se koriste za potporu reformama u partnerskim zemljama.

Surađujemo i s nizom međunarodnih dionika te s relevantnim međunarodnim organizacijama i donatorima. Okvir te suradnje je Europski konsenzus o razvoju i dimenzija ljudskog kapitala UN-ova Programa održivog razvoja u kojem s utvrđena dva posebna cilja o obrazovanju i zapošljavanju za sve partnerske zemlje i koji je pokretač strategije i aktivnosti međuagencijske skupine za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje čiji smo aktivni sudionici.

Europska zaklada za osposobljavanje uspostavljena je Uredbom Vijeća br.1360. u 1990., preinačena kao br.1339 u 2008. U preinačenoj uredbi utvrđena je uloga ETF-a u doprinosu razvoju ljudskog kapitala u kontekstu politika vanjskih odnosa EU-a. U tom kontekstu, razvoj ljudskog kapitala definiran je kao rad koji pridonosi cjeloživotnom razvoju vještina i kompetencija pojedinca unaprjeđenjem sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.