Як представити свої навички та кваліфікації?

This page is also available in

Для опису вашої кваліфікації та навичок доступні ряд інструментів, які дозволяють представити їх роботодавцям або іншим організаціям: 

  • Europass. - це портфоліо, що включає стандартизоване резюме та інші документи та додаткові форми, які дозволяють описати ваші навички й уміння у різних областях, напр. володіння мовами: https://europa.eu/europass/uk 

  • Інструмент для створення профілю компетентності. EU Skills Profile tool спрямований на громадян третіх країн, таких як Україна. Він використовується для представлення індивідуальних навичок, кваліфікацій та досвіду роботи, та надання персоналізованих порад щодо подальших кроків, наприклад, щодо визнання дипломів, підтвердження навичок, подальшого навчання або направлення до служб зайнятості. Доступний також українською мовою. https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

  • Європейський паспорт кваліфікацій для біженців. https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualificat… – це спеціальний міжнародний інструмент, розроблений для оцінки кваліфікації біженців, якщо недостатньо або відсутня документація.

  • DIgital Skills Test: Перевірте свої цифрові навички | Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu) Оцініть свій рівень цифрових навичок та знайдіть можливості для навчання

Чи допомогло відвідування сторінки знайти інформацію, яка вам потрібна?