Thumbnail

Dwarna

Din il-paġna hija disponibbli wkoll fi

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ hija aġenzija tal-UE li tappoġġa lill-pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea sabiex jirriformaw is-sistemi edukattivi, tat-taħriġ u tas-suq tax-xogħol tagħhom. Ir-rwol uniku tagħna huwa bbażat fuq il-ħila tal-persunal tagħna, u l-esperjenza miksuba fuq kważi 30 sena ta’ xogħol id f'id mal-gvern, man-negozji u mas-sħab soċjali f'pajjiżi li jinsabu fl-UE u madwar il-viċinat tagħha. L-għan tagħna huwa li nagħtu appoġġ lill-proċess ta’ kull pajjiż għal edukazzjoni, taħriġ u riforma tas-suq tax-xogħol, b'firxa ta’ metodoloġiji bbażati fuq l-evidenza. Għandna persunal ta’ 130, immexxi mid-Direttur Pilvi Torsti, u baġit ta' madwar EUR 20-il miljun. Aħna bbażati f’Villa Gualino, f'Turin, l-Italja, li ilha d-dar tagħna minn mindu bdejna noperaw fl-1994.