Thumbnail

Om os

Denne side er også tilgængelig på

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er et EU-agentur, der hjælper landene omkring Den Europæiske Union med at reformere deres uddannelses-, undervisnings- og arbejdsmarkedssystemer. Vores unikke rolle er baseret på medarbejdernes ekspertise og erfaringerne fra næsten 30 års arbejde hånd i hånd med regeringer, virksomheder og arbejdsmarkedsparter i lande i og omkring EU’s nabolande. Vores mål er at støtte de enkelte landes egen proces inden for uddannelse, undervisning og arbejdsmarkedsreformer ved hjælp af en række evidensbaserede metoder. Vi er 130 medarbejdere under ledelse af direktør Pilvi Torsti og har et budget på ca. 20 mio. EUR. Vi er baseret i Villa Gualino i Torino i Italien, hvor vi har været siden vi startede op i 1994.