Thumbnail

Apie mus

Šis puslapis taip pat pateikiamas šiomis kalbomis

Europos mokymo fondas yra ES agentūra, padedanti Europos Sąjungos kaimyninėms šalims reformuoti jų švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemas. Fondo išskirtinis vaidmuo grindžiamas mūsų darbuotojų kompetencija ir patirtimi, įgyta per beveik 30 metus glaudaus bendradarbiavimo su vyriausybėmis, įmonėmis ir socialiniais partneriais ES kaimyninėse šalyse ir aplink jas. Mūsų tikslas – remti kiekvienos šalies švietimo, mokymo ir darbo rinkos reformų procesą, taikant įvairias įrodymais pagrįstas metodikas. Fondas, kuriam vadovauja direktorius Pilvi Torsti darbuotojų skaičius – 130, o biudžetas – apie 20 mln. EUR. Nuo tada, kai agentūra 1994 m. pradėjo veiklą, esame įsikūrę Turine (Italija), istoriniame pastate „Villa Gualino“.