Thumbnail

Par mums

The European Training Foundation is the EU agency supporting countries surrounding the European Union to refoEiropas Izglītības fonds ir ES aģentūra, kas Eiropas Savienības kaimiņvalstīm sniedz atbalstu izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmu reformu jomā. Mūsu unikālo lomu veido mūsu darbinieku kompetence un pieredze, kas uzkrāta gandrīz 30 gadus ilgā sadarbībā ar ES valstu un ES kaimiņvalstu valdībām, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Mūsu mērķis ir atbalstīt katras valsts izglītības, apmācības un darba tirgus reformu procesu, piedāvājot dažādu veidu uz pierādījumiem balstītu metodiku. Esam 130 darbinieki, kurus vada direktors Pilvi Torsti, un mūsu budžets ir aptuveni 20 miljoni euro. Atrodamies Villa Gualino, Turīnā, Itālijā, kas ir mūsu mājvieta kopš darba uzsākšanas 1994. gadā.