Thumbnail

Om oss

Denna sida är även tillgänglig på

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen är den EU-byrå som stöder Europeiska unionens grannländer i att reformera sina utbildnings- och arbetsmarknadssystem. Vår unika roll bygger på vår personals expertkunskaper och erfarenheter av att i nästan 25 år ha arbetat hand i hand med regeringar, näringsliv och arbetsmarknadens parter i länderna inom och närmast runt omkring EU. Vårt mål är att stödja varje lands egen process för utbildnings- och arbetsmarknadsreformer, med hjälp av en rad faktabaserade metoder. Vi har en budget på cirka 20 miljoner euro och en personalstyrka på 130 personer som leds av byråns ad interim-direktör Xavier Matheu. Byrån har sitt säte i Villa Gualino, i Turin i Italien, och detta har varit vår hemvist sedan vi inledde vår verksamhet 1994.