Інформація для країн-членів ЄС: органів влади, шкіл / коледжів/ університетів і роботодавців в ЄС

Система освіти і кваліфікацій в Україні

 • Загальна характеристика системи освіти і навчання

  Українська система освіти та навчання в останні роки все більше пов'язана з ЄС та європейськими системами. Угода про асоціацію України з ЄС, яка є основним інструментом зближення України та ЄС, сприяє зміцненню економічних, політичних та культурних зв'язків між сторонами.

  Угода включає в себе значний компонент освіти і навчання, який наближує українську систему освіти і навчання у відповідність зі структурами ЄС за допомогою інструментів ЄС.

  Значна частина порядку денного внутрішніх реформ країни віддзеркалює реформи в країнах ЄС. Україна реформує свою систему освіти та навчання, більше інформації тут: https://www.kmu.gov.ua/en/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti

  Загальний опис системи освіти і навчання України, включаючи загальну середню освіту, вищу освіту та професійну освіту, можна знайти на цих офіційних українських сайтах: 

 • Професійна освіта та навчання впродовж життя

  Європейський фонд освіти (ETF) є агентством ЄС, яке тісно співпрацює з Україною у розробці системи розвитку людського капіталу (HCD), приділяючи особливу увагу професійній освіті та підготовці та навчанню впродовж життя.  Кожні два роки ETF оцінює прогрес країни. Його останній звіт можна знайти тут: Політика розвитку людського капіталу в Україні | ETF (europa.eu) 

  Наступний звіт ETF, що охоплює ключові події в галузі освіти, професійної підготовки та зайнятості в країні в 2021 році, тут: CFI_Ukraine_2021.pdf (europa.eu)

 • Вища освіта

  Україна має великий сектор вищої освіти, більше 60% молодих людей мають вищу освіту. Україна є повноправним членом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), який зазвичай називають Болонським процесом, тому українські заклади вищої освіти співпрацюють в його рамках з навчальними закладами інших країн-учасниць. Університети реформують свої освітні програми та кваліфікації, щоб дотримуватися європейської практики. 

  Кваліфікації вищої освіти включають: молодший бакалавр (EQF рівень 5); бакалавр (EQF рівень 6); ступінь магістра (EQF рівень 7); доктор філософії, доктор мистецтв і доктор наук (EQF рівень 8).  

 • Національна рамка кваліфікацій

  НРК є інструментами для організації кваліфікацій, щоб полегшити їх пошук, ідентифікацію, розуміння та використання. Деякі країни, включаючи Україну, також використовують НРК для модернізації своїх кваліфікацій, щоб вони були кориснішими як для людей, які їх здобувають, так і для роботодавців. Україна реформує свої кваліфікації відповідно до рекомендацій ЄС.  Національна рамка кваліфікацій в Україні наочно представлена за цим посиланням: Система освіти України (enic.in.ua) 

  Більше інформації про НРК в Україні та систему кваліфікацій можна знайти за посиланнями: 

 • Порівняння з Європейською рамкою кваліфікацій

  В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС передбачено створення НРК для підвищення прозорості та визнання, спираючись на досвід ЄС. Україна все ще перебуває за межами ЄРК, проте її НРК було порівняно з ЄРК шляхом діалогу. Порівняння охоплює багато аспектів, включаючи рівні, використання результатів навчання, забезпечення якості тощо. Нижче ви знайдете порівняльний звіт.

  Звіт про порівняння Європейської рамки кваліфікацій і української національної рамки кваліфікацій: https://europa.eu/europass/system/files/2023-02/Comparison%20report%20final%20rev%2023-02-2023%20UA.pdf

 • Академічне визнання та мобільність

  Україна є членом Лісабонської конвенції з  визнання вищої освіти, яка регулює визнання кваліфікацій вищої освіти в більш ніж 50 країнах Європи.  Таким чином, українські кваліфікації повинні визнаватися організаціями в інших європейських країнах, включаючи держави-члени ЄС, якщо немає суттєвої різниці між представленою кваліфікацією та аналогічною кваліфікацією у країні ЄС. Приймаючі країни повинні бути гнучкими в розгляді кваліфікацій, коли документи відсутні.  

  Якщо ви хочете дізнатися про українські освітні кваліфікації, перейдіть на сайт: https://enic.in.ua/ Контакти: centre@enic.in.ua 

  Мережа ENIC-NARIC готує керівні принципи для підтримки держав-членів у визнанні академічних кваліфікацій, включаючи визнання кредитів у випадку, якщо студенти залишили Україну, не завершивши навчання. Подальші вказівки також доступні в Європейському посібнику з визнання та Керівництві користувача ECTS

  Визнання українських кваліфікацій: https://www.enic-naric.net/ukraine-2022.aspx

Кваліфікації, стандарти та програми

Індивідуальні документи про освіту та акредитовані заклади освіти

Основна інформація про ринок праці України та міграцію

 • Основна інформація про ринок праці України та міграцію

  До війни економіка України вже все більше інтегрувалася з ЄС. Україна була однією з найбільших країн походження нових трудових мігрантів, які прибувають до Європейського Союзу:  etf_skills_and_migration_country_fiche_ukraine_2021_uk_0.pdf (europa.eu);  

  Інфографіка (лише англійська версія): ETF_Migration_infographic_Ukraine_v2 (europa.eu)  

  Все більша кількість працівників в Україні, відомі як працівники цифрових платформ, беруть участь в онлайн-роботі для клієнтів в Європейському Союзі, чому сприяють цифрові та мовні навички та високі можливості інтернет-з'єднання.  ETF підготував дослідження, доступне за посиланням: platform_work_ukraine_0.pdf (europa.eu)

  МОП виконала початкову оцінку впливу кризи в Україні на світ праці: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844295.pdf

   

Підтримка ЄС країнам-членам, які приймать українців

Чи допомогло відвідування сторінки знайти інформацію, яка вам потрібна?
8 + 12 =

Вирішіть цю просту математичну задачу і введіть результат. Наприклад, для 1+3 введіть 4.