Thumbnail

O nás

Tato stránka je k dispozici rovněž v jazyce

Evropská nadace odborného vzdělávání je agenturou Evropské unie, která pomáhá zemím sousedícím s Evropskou unií reformovat jejich systémy vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce. Naše jedinečná úloha se zakládá na odborných znalostech našich pracovníků a zkušenostech získaných během téměř 30 let úzké spolupráce s vládami, podniky a sociálními partnery v zemích EU i v zemích sousedících s Evropskou unií. Naším cílem je pomáhat zemím s jejich vlastními procesy reforem v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce prostřednictvím celé škály metodik založených na důkazech. V nadaci s rozpočtem ve výši přibližně 20 milionů EUR pracuje 130 zaměstnanců a v jejím čele stojí ředitel Pilvi Torsti. Sídlíme v italském Turíně v budově Villa Gualino, která je naším domovem od samotného zahájení naší činnosti v roce 1994.