Thumbnail

Om oss

Denna sida är även tillgänglig på

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen är den EU-byrå som stöder Europeiska unionens grannländer i att reformera sina utbildnings- och arbetsmarknadssystem. Vår unika roll bygger på vår personals expertkunskaper och erfarenheter av att i nästan 30 år ha arbetat hand i hand med regeringar, näringsliv och arbetsmarknadens parter i länderna inom och närmast runt omkring EU. Vårt mål är att stödja varje lands egen process för utbildnings- och arbetsmarknadsreformer, med hjälp av en rad faktabaserade metoder. Vi har en budget på cirka 20 miljoner euro och en personalstyrka på 130 personer som leds av byråns direktör Pilvi Torsti. Byrån har sitt säte i Villa Gualino, i Turin i Italien, och detta har varit vår hemvist sedan vi inledde vår verksamhet 1994.