Thumbnail

O nás

Táto stránka je dostupná aj v týchto jazykoch

ópska nadácia pre odborné vzdelávanie je agentúrou EÚ, ktorá pomáha susedným krajinám Európskej únie reformovať ich systémy vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce. Naša jedinečná úloha spočíva na odborných znalostiach našich zamestnancov a skúsenostiach nadobudnutých počas takmer 30 rokov úzkej spolupráce s vládami, podnikateľskou sférou a sociálnymi partnermi v krajinách EÚ a v susedných krajinách EÚ. Naším cieľom je podporiť v každej krajine vlastný proces reformy vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce prostredníctvom radu metodík založených na dôkazoch. Zamestnávame 130 zamestnancov pod vedením riaditeľa Pilvi Torsti a máme rozpočet približne 20 miliónov EUR. Sídlo našej agentúry sa nachádza v budove Villa Gualino v Turíne (Taliansko), ktorá je naším domovom od roku 1994, odkedy sme začali fungovať.