about

O nas

Ta strona jest również dostępna w

TEuropejska Fundacja Kształcenia jest agencją UE wspierającą państwa położone wokół Unii Europejskiej w reformowaniu ich systemów kształcenia, szkolenia i rynku pracy. Podstawą naszej wyjątkowej pozycji jest wiedza fachowa naszego personelu i doświadczenie zdobyte przez blisko 30 lat w ramach bliskiej współpracy z organami rządowymi i samorządowymi, przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi w krajach sąsiadujących z UE i w ich sąsiedztwie. Naszym celem jest wspieranie procesu reformy kształcenia, szkolenia i rynku pracy każdego z tych państw przy wykorzystaniu metod opartych na dowodach. Zatrudniamy 130 pracowników, pod kierownictwem dyrektora Pilvi Torsti, i mamy budżet wynoszący około 20 mln EUR. Od początku swojej działalności w 1994 r. siedziba Fundacji znajduje się w Villa Gualino w Turynie (Włochy).