MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

O fundaciji ETF

etf staff

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) je agencija Evropske unije (EU). Državam v soseščini EU – partnerskim državam – pomagamo pri preoblikovanju sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru vseživljenjskega učenja, da bi tako lahko odkrile ves potencial svojih državljanov.

Financira nas EU. Vse naše delo je usmerjeno k povečanju naložb v izobraževanje in usposabljanje v partnerskih državah v skladu s politikami EU na področju zunanjih odnosov. S podpiranjem razvoja človeškega kapitala prispevamo k družbenemu in gospodarskemu razvoju ter dolgoročni stabilnosti v sosednjih državah EU.

Menimo, da je celosten pristop k učenju – pristop, ki zajema vsak vidik izobraževanja in usposabljanja vseskozi v življenju posameznika – najboljši način, kako tranzicijskim državam in državam v razvoju pomagati povečati blaginjo, ustvariti trajnostno rast in spodbujati socialno vključenost.

Dodana vrednost naših ukrepov izhaja iz našega razumevanja okolja politike, naše mreže strokovnjakov ter našega hitrega in prilagodljivega odziva na zahteve. Smo nevtralna in nekomercialna organizacija z edinstvenim strokovnim znanjem o razvoju človeškega kapitala in njegovih povezav z zaposlitvami.


Ozadje

Sodelujemo s sosednjimi državami EU, da bi izboljšali njihovo poklicno izobraževanje in usposabljanje, saj so znanje in spretnosti sredstvo za uspešnejše in boljše življenje za vse.

Naša vizija je, da bi poklicno izobraževanje in usposabljanje postalo gonilo za vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj, s posebnim poudarkom na konkurenčnosti in socialni koheziji.

V današnjem svetu sta izobraževanje in usposabljanje ključna za reševanje številnih političnih, družbenih in gospodarskih izzivov. To ne zadeva samo države članice EU, ampak tudi njene sosednje države. Imamo skupen cilj trajnostne gospodarske rasti in socialne vključenosti, z vzpostavljanjem partnerstev med EU in njenimi sosedami pa prispevamo k spodbujanju teh ciljev.

Sodelujemo z državami, da bi njihovim državljanom zagotovili uporabne spretnosti in sposobnosti za rast, zaposlovanje in aktivno državljanstvo ter znanje in priložnosti za vseživljenjsko učenje. Na kratko, našim partnerskim državam pomagamo, da bi kar najbolje izkoristile svojo največjo dragocenost: človeški kapital.
 
Kaj delamo

S širjenjem dostopa do poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljševanjem njegove kakovosti si prizadevamo:

 • olajšati sodelovanje med izobraževanjem in poslovnim svetom,
 • povečati zaposljivost posameznikov,
 • spodbujati podjetniško učenje,
 • izboljšati vključujoče vodenje na področju izobraževanja in usposabljanja,
 • odpreti možnosti za vseživljenjsko učenje,
 • oblikovati sisteme in ogrodja kvalifikacij,
 • razviti šole in usposobiti učitelje,
 • olajšati prehod iz sveta izobraževanja v svet dela.

Fundacija ETF na širši ravni zagotavlja informacije in analize o razvoju človeškega kapitala v partnerskih državah na podlagi pregledov politike torinskega procesa. To je podlaga za našo podporo partnerskim državam ter za naš prispevek k oblikovanju in zagotavljanju pomoči EU.

Fundacija ETF podpira institucije v partnerskih državah, da bi lahko same upravljale razvoj človeškega kapitala. Spodbujamo mrežno povezovanje ter izmenjavo informacij, izkušenj in dobre prakse – med državami EU in partnerskimi državami, pa tudi med samimi partnerskimi državami.


Kje delamo

V okviru politik EU na področju zunanjih odnosov Evropska fundacija za usposabljanje sodeluje s sosednjimi državami Evropske unije:

 • v jugovzhodni Evropi: z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom , Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno Goro, Srbijo in Turčijo;
 • v južnem in vzhodnem Sredozemlju: z Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Libijo, Marokom, Palestino , Sirijo in Tunizijo;
 • državami vzhodnega partnerstva: Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino;
 • v srednji Aziji: s Kazahstanom, Kirgizistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom;
 • Rusijo


Naši partnerji

Kot strokovni center tesno sodelujemo z različnimi institucijami, da bi spodbudili in olajšali sodelovanje, razvoj znanja in izmenjavo izkušenj na področju izobraževanja in usposabljanja. Te institucije vključujejo:

 • oblikovalce politik, izvajalce, donatorje in socialne partnerje v EU, njenih državah članicah ter partnerskih državah in ozemljih;
 • evropske organe, kot so Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), dvostranske donatorske organizacije v državah članicah EU, Evropska investicijska banka (EIB);
 • mednarodne organizacije, na primer Svetovno banko, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodno organizacijo dela (ILO) in Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

Razvoj prek učenja

EU gradi gospodarstvo, ki temelji na znanju, sposobnostih in spretnostih, zato je tudi izboljšanje razvoja človeškega kapitala v državah blizu EU bistvenega pomena. Razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki podpirajo usposobljeno in konkurenčno delovno silo v partnerskih državah, pomaga zagotavljati, da bodo inovacije vodile v rast in blaginjo za vse.

 Forgot your username or password?