MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

DESPRE ETF

ETF staff

Fundaţia Europeană de Formare (ETF) este o agenţie a Uniunii Europene (UE). Noi ajutăm ţările situate în vecinătatea Uniunii Europene – ţările partenere – să îşi reformeze sistemele de educaţie şi formare profesională într-o perspectivă a învăţării pe tot parcursul vieţii şi, astfel, să valorifice întregul potenţial al cetăţenilor lor.

Agenţia este finanţată de Uniunea Europeană. Întreaga noastră activitate are ca scop maximizarea investiţiilor în educaţie şi formare profesională în ţările partenere, în conformitate cu politicile externe ale UE. Sprijinind dezvoltarea capitalului uman, contribuim la dezvoltarea socială şi economică, precum şi la stabilitatea pe termen lung din ţările învecinate cu UE.

Considerăm că o abordare globală a învăţării – care să includă fiecare aspect al educaţiei şi formării profesionale pe parcursul vieţii unei persoane – reprezintă cea mai bună modalitate de a sprijini economiile în tranziţie şi în curs de dezvoltare în vederea creşterii prosperităţii, creării unei creşteri durabile şi încurajării incluziunii sociale.

Valoarea adăugată a intervenţiilor noastre se datorează înţelegerii politicilor, reţelei noastre de experţi, precum şi răspunsului nostru prompt şi flexibil la solicitări. Suntem o organizaţie neutră şi fără scop comercial, cu o expertiză unică în dezvoltarea capitalului uman şi a legăturilor dintre acest capital şi ocuparea forţei de muncă.

CONTEXT

Cooperăm cu ţările situate în vecinătatea UE în vederea îmbunătăţirii sistemelor de educaţie şi formare profesională ale acestora, deoarece cunoştinţele şi competenţele sunt mijloacele prin care se poate ajunge la o viaţă mai prosperă şi mai împlinită pentru toţi.

Viziunea noastră este să facem din educaţia şi formarea profesională un factor determinant pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru dezvoltarea durabilă, cu un accent special pe competitivitate şi coeziune socială.

Pentru lumea contemporană, educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru a putea face faţă numeroaselor provocări din domeniul politic, social şi economic. Acest aspect nu priveşte doar statele membre ale UE, ci şi ţările situate în vecinătatea Uniunii. Urmărim un scop comun, acela al creşterii economice durabile şi al incluziunii sociale, iar prin construirea de parteneriate între UE şi vecinii săi contribuim la indeplinirea acestor obiective.

Colaborăm cu aceste ţări pentru a le oferi cetăţenilor lor competenţe utile pentru a contribui la creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi cetăţenia activă, precum şi cunoştinţe şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pe scurt, ne ajutăm partenerii să valorifice la maximum potenţialul celui mai de preţ bun: capitalul uman.

ACTIVITĂŢILE NOASTRE

Prin extinderea accesului la educaţie şi formare profesională şi prin îmbunătăţirea calităţii acestora, acţionăm pentru:

 • facilitarea cooperării dintre învăţământ şi întreprinderi;
 • creşterea capacităţii de inserţie profesională a persoanelor;
 • promovarea învăţării antreprenoriale;
 • îmbunătăţirea guvernanţei incluzive în domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • crearea de oportunitati pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • crearea sistemelor de calificari şi cadrului calificarilor;
 • dezvoltarea şcolilor şi a cadrelor didactice;
 • facilitarea tranziţiei de la educaţie la locul de munca.

La nivel mai larg, ETF furnizează informaţii şi analize privind dezvoltarea capitalului uman în ţările partenere, prin intermediul evaluărilor politicilor în cadrul Procesului de la Torino. Aceste evaluări reprezintă baza pentru sprijinul pe care îl acordăm ţărilor partenere, precum şi pentru contribuţia noastră la proiectarea şi acordarea asistenţei europene.

ETF sprijină instituţiile din ţările partenere pentru ca acestea să îşi poată gestiona singure dezvoltarea capitalului uman. Încurajăm dezvoltarea retelelor de cooperare şi schimbul de informatii, experienţe şi de bune practici – atât între UE şi ţările partenere, cât şi între ţările partenere.

UNDE ACŢIONĂM

În contextul politicilor UE de relații externe, ETF colaborează cu țările situate în vecinătatea UE:

 • Europa de Sud-Est: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo , Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.
 • Sudul și Estul Mării Mediterane: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina , Siria și Tunisia.
 • Parteneriate estice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
 • Asia Centrală: Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
 • Rusia

PARTENERII NOŞTRI

Ca centru de expertiză, lucrăm în strânsă colaborare cu diverse instituţii, în vederea promovării şi facilitării cooperării, dezvoltării cunoasterii şi schimburilor de experienţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv cu:

 • factori de decizie politică, specialişti, donatori şi parteneri sociali din UE, statele membre ale UE şi ţările şi teritoriile partenere;
 • organisme europene precum Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), organizaţiile donatoare bilaterale din statele membre ale UE, Banca Europeană de Investiţii (BEI);
 • organizaţii internaţionale, de exemplu Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).


DEZVOLTARE PRIN ÎNVĂŢARE

Uniunea Europeană construieşte o economie bazată pe cunoştinţe şi competenţe. Prin urmare, o mai bună dezvoltare a capitalului uman în ţările din apropierea UE este, de asemenea, esenţială. Dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare profesională în sprijinul forţei de muncă înalt calificate, competitive din ţările partenere contribuie la asigurarea faptului că inovarea se traduce în creştere şi conduce la prosperitatea tuturor.


 Forgot your username or password?