MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Rólunk

ETF staff

Az Európai Képzési Alapítvány (European Training Foundation, ETF) az Európai Unió (EU) ügynöksége. Támogatást nyújtunk az EU szomszédos országainak – a partnerországoknak – (szak)képzési rendszereiknek az egész életen át való tanulás jegyében megvalósított átalakítása, valamint ennek révén lakóik valamennyi lehetőségének kibontakoztatása érdekében.

Finanszírozónk az Európai Unió. Az EU külkapcsolati politikáival összhangban valamennyi tevékenységünk arra irányul, hogy maximalizáljuk a partnerországok oktatási és képzési rendszereibe való beruházásokat. A humántőke-fejlesztés támogatásával a társadalmi és gazdasági fejlődés mellett az EU szomszédos országainak hosszú távú stabilitásához is hozzájárulunk.

Meggyőződésünk, hogy a tanulás holisztikus – azaz az egyén élete során az oktatás és képzés valamennyi aspektusát felölelő – megközelítése a legjobb mód arra, hogy segítsük az átmeneti és fejlődő gazdaságok prosperitásának növelését, a fenntartható növekedés megteremtését és a társadalmi integráció ösztönzését.

Munkánk hozzáadott értékét a szakpolitikai környezettel kapcsolatos ismereteink, szakértői hálózatunk és a felkérésekre adott gyors és rugalmas válaszreakcióink adják. Pártatlan, nem kereskedelmi célú szervezetként egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk a humántőke fejlesztése és annak a foglalkoztatással való összefüggései terén.

Rólunk

Az Európai Uniót körülvevő országokkal folytatott együttműködésünk célja szakoktatási és szakképzési rendszereik javítása, hiszen a szaktudás és a készségek egyaránt nélkülözhetetlenek mindannyiunk jólétben eltöltött, teljes életéhez.

Szeretnénk, ha a szakoktatás és -képzés – középpontjában a versenyképességgel és a társadalmi kohézióval – lenne az egész életen át tartó tanulás és a fenntartható fejlődés motorja.

Napjainkban számos politikai, társadalmi és gazdasági kihívás leküzdése elképzelhetetlen az oktatás és a képzés nélkül. Ez nemcsak az uniós tagállamokra, de az Európai Unió szomszédos országaira is érvényes. Mivel a mi célunk is a fenntartható gazdasági fejlődés és a társadalmi befogadás megteremtése, ehhez az EU és a szomszédságában található országok közötti partnerségek kialakításával igyekszünk hozzájárulni.

E szomszédos országokkal folytatott együttműködésünk célja, hogy azok állampolgárai – szaktudás és az egész életen át tartó tanulási lehetőségek mellett – hasznos készségeket kaphassanak a növekedéshez, a foglalkoztatáshoz és az aktív polgári szerepvállaláshoz. Összefoglalva tehát partnereinket hozzásegítjük ahhoz, hogy maximálisan kiaknázhassák legértékesebb kincsüket: a humántőkét.
 

Tevékenységünk

A szakoktatáshoz és -képzéshez való hozzáférés lehetőségeinek kiszélesítésével, illetve minőségük javításával célunk, hogy:

 • megkönnyítsük az oktatás és az üzleti világ közötti együttműködést;
 • fokozzuk a munkavállalók foglalkoztathatóságát;
 • előmozdítsuk a vállalkozók oktatását;
 • az oktatás és a képzés területén javítsuk az inkluzív irányítást;
 • új lehetőségeket teremtsünk az életen át tartó tanuláshoz;
 • új képzési kereteket és rendszereket hozzunk létre;
 • fejlesszük az iskolákat és a tanárokat;
 • „akadálymentesítsük&rdqu o; az oktatásból a munka világába való áttérést.

Messzebbre tekintve az ETF tájékoztatást nyújt és elemzést készít a torinói folyamat szakpolitikai áttekintései nyomán a partnerországokban bekövetkezett humántőke- fejlesztésről. Ez szolgáltat alapot a partnerországoknak nyújtott támogatásunkhoz, illetve az uniós támogatás megtervezéséhez és végrehajtásához.

Az ETF a partnerországok intézményeinek is támogatást nyújt annak érdekében, hogy a humántőke fejlesztésének irányítását később saját kézbe vehessék. Ösztönözzük a hálózatok építését, az információ, a tapasztalat és a helyes gyakorlat megosztását úgy az európai uniós és a partnerországok, mint maguk a partnerországok között.

 

Ahol dolgozunk

Az EU külkapcsolati politikájának keretében az ETF együtt dolgozik az EU-t körülvevő országokkal:

 • Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-hercegovina, Koszovó[1], Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország.
 • Dél- és kelet-mediterrán térség: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina[2], Szíria és Tunézia.
 • Keleti partnerség: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság és Ukrajna.
 • Közép-Ázsia: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán.
 • Oroszország

 

Partnereink

Szakismereti központként számtalan intézménnyel együtt azért dolgozunk, hogy az oktatás és a képzés terén előmozdítsuk és megkönnyítsük az együttműködést, a szaktudás fejlesztését és a tapasztalatcserét. Partnereink közé tartoznak:

 • szakpolitikai döntéshozók, szakemberek, adományozók és szociális partnerek az EU-ban, a tagállamokban, a partnerországokban és területeken;
 •  európai szervek: az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop), az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az uniós tagállamok kétoldalú adományozó szervezetei, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB);
 • nemzetközi szervezetek, pl. a Világbank, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO).

Tanulással a fejlődésért

Mivel az Európai Unió szaktudáson és készségeken alapuló gazdaságot épít, a humántőke fejlesztése az EU-hoz közeli országokban szintén fontos. A partnerországokban a jól képzett és versenyképes munkaerőt támogató oktatási és képzési rendszerek fejlesztése – amellett, hogy hozzájárul mindannyiunk jólétéhez – biztosítja, hogy az innováció előbb-utóbb növekedésben testesüljön meg.


[1] Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. számú ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

[2] Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontjait.Forgot your username or password?