MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

O ETF-u

ETF staff

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) agencija je Europske unije. Pomažemo državama u susjedstvu EU-a, odnosno partnerskim državama, u reformi njihova sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s cjeloživotnom perspektivom, čime se osigurava puni potencijal njihovih stanovnika.

Financira nas EU. Naš je rad u cijelosti osmišljen s ciljem maksimalnog investiranja u obrazovanje i osposobljavanje u partnerskim državama u skladu s vanjskom politikom Europske unije. Podržavanjem razvoja ljudskog kapitala pridonosimo socijalnom i gospodarskom razvitku, kao i dugoročnoj stabilnosti u državama u susjedstvu Europske unije.

Vjerujemo da cjelovit pristup učenju, pristup koji obuhvaća sve aspekte obrazovanja i osposobljavanja tijekom života pojedinca, predstavlja najbolji način pomoći tranzicijskim gospodarstvima i onima u razvoju u povećanju njihova blagostanja, stvaranju održivog rasta i poticanju socijalne uključenosti.

Dodana vrijednost naših aktivnosti proizlazi iz našeg razumijevanja političkog okružja, naše mreže stručnjaka te naših brzih i fleksibilnih odgovora na zahtjeve.  Neutralna smo i nekomercijalna organizacija s jedinstvenom specijalizacijom u području razvoja ljudskog kapitala i njegove povezanosti sa zapošljavanjem.

KONTEKST

Surađujemo s državama koje okružuju Europsku uniju za unaprjeđenje njihova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, jer su znanje i vještine sredstva za uspješniji i ispunjeniji život za sve.

Naša je vizija pretvoriti strukovno obrazovanje i osposobljavanje u pokretača cjeloživotnog učenja i održivog razvoja, s posebnim usmjerenjem na konkurentnost i socijalnu koheziju.

U današnjem svijetu obrazovanje i osposobljavanje ključni su za rješavanje brojnih političkih, socijalnih i gospodarskih izazova. To se ne odnosi samo na države članice Europske unije, nego i na države u njenom susjedstvu. Zajednički nam je cilj održivi gospodarski rast i socijalna uključenost, a razvojem partnerskih odnosa između Europske unije i njezinih susjeda pridonosimo unaprjeđenju tih ciljeva.

Surađujemo s državama kako bismo njihovim građanima omogućili stjecanje vještina korisnih za rast, zapošljavanje i aktivno građanstvo, kao i mogućnosti za stjecanje znanja te za cjeloživotno učenje.  Ukratko, svojim partnerima pomažemo postići maksimum iz njihove najvrednije imovine: ljudskog kapitala.

 

ČIME SE BAVIMO

Proširivanjem pristupa strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te poboljšanjem njihove kvalitete mi nastojimo:

 • olakšati suradnju između obrazovnog sustava i gospodarstva,
 • povećati zapošljivost pojedinaca,
 • promicati poduzetničko učenje,
 • poboljšati uključivo upravljanje u obrazovanju i osposobljavanju,
 • pokrenuti mogućnosti cjeloživotnog učenja,
 • razviti kvalifikacijske sustave i okvire,
 • razvijati škole i nastavnike i
 • ublažiti prijelaz iz obrazovanja u radni život.

U širem smislu riječi, ETF pruža informacije i analize o razvoju ljudskog kapitala u partnerskim državama revizijom politike torinskog procesa.  To je temelj naše potpore partnerskim državama, kao i našeg doprinosa osmišljavanju pomoći koju pruža EU.

ETF pruža potporu institucijama u partnerskim državama kako bi same mogle upravljati razvojem ljudskog kapitala. Potičemo umrežavanje i razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse, kako između EU-a i partnerskih država, tako i među samim partnerskim državama.

 

GDJE DJELUJEMO

U kontekstu vanjske politike EU-a, Zaklada ETF surađuje s državama iz  okruženja EU-a:

 • Jugoistočna Europa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo[1], bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska
 • Južno i istočno Sredozemlje: Alžir, Egipat, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina[2], Sirija i Tunis
 • Istočno partnerstvo: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina
 • Središnja Azija: Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan
 • Rusija

 

NAŠI PARTNERI

Kao središte stručnog znanja, blisko surađujemo s različitim institucijama u cilju promicanja i olakšavanja suradnje, razvoja znanja i razmjene iskustava u obrazovanju i osposobljavanju. Te institucije uključuju i:

 • kreatore politike, praktičare, donatore i socijalne partnere u Europskoj uniji, njenim državama članicama te partnerskim državama i teritorijima, 
 • europska tijela, kao što su Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (Eurofound), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), bilateralne donatorske udruge država članica EU-a, Europska investicijska banka (EIB), 
 • međunarodne organizacije, poput Svjetske banke, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Međunarodne organizacije rada (ILO) i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO).

RAZVOJKROZ UČENJE

Europska unija gradi gospodarstvo utemeljeno na znanju i vještinama, te je stoga također nužno unaprijediti i razvoj ljudskog kapitala u državama u susjedstvu Europske unije.  Razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja koji podupire kvalificiranu, konkurentnu radnu snagu u partnerskim državama pomaže inovacije pretvoriti u rast, što vodi do općeg blagostanja.

 

[1] Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

[2] Ovaj se naziv ne može tumačiti kao priznanje palestinske države te nema utjecaja na pojedinačna stajališta država članica EU-a o tom pitanjuForgot your username or password?