MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

EOLAS FAOIN ETF

ETF staff

Is gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh (AE) í an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF). Cabhraímid le tíortha i gcomharsanacht an AE - tíortha comhpháirtíochta - chun a gcórais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a athchóiriú i gcomhthéacs ar feadh an tsaoil, agus mar sin lánchumas a ndaoine a bhaint amach.

Faighimid maoiniú ón AE. Tá ár gcuid oibre go léir deartha chun infheistíocht in oideachas agus in oiliúint a uasmhéadú i dtíortha comhpháirtíochta, de réir beartas caidreamh eachtrach an AE. Trí fhorbairt chaipiteal daonna a thacú, cuirimid le forbairt sóisialta agus eacnamíoch, agus freisin le cobhsaíocht fadtéarma i dtíortha in aice leis an AE.

Creidimid gurb é cur chuige iomlánaíoch ar fhoghlaim – ceann a chlúdaíonn gach gné d'oideachas agus d'oiliúint i saol an duine aonair - an tslí is fearr le cabhrú le geilleagair thrasdula agus iad i mbéal forbartha a gcuid rathúnais a mhéadú, fás inbhuanaithe a chruthú agus cuimsiú sóisialta a spreagadh.

Tagann breisluach ár n-idirghabhálacha ón tuiscint atá againn ar an timpeallacht beartas, ónár líonra saineolaithe, agus ónár bhfreagra tapa solúbtha ar iarratais. Is eagraíocht neodrach agus neamhthráchtála muid a bhfuil saineolas uathúil againn maidir le caipiteal daonna agus a naisc le fostaíocht a fhorbairt.

AN COMHTHÉACS

Oibrímid le tíortha mórthimpeall an AE d'fhonn a ngairmoideachas agus a ngairmoiliúint a fheabhsú, de thairbhe gurb iad eolas agus scileanna an tslí le saol níos saibhre agus níos iomláine a bhaint amach do gach duine.

Is í an fhís atá againn tiománaí a dhéanamh de ghairmoideachas agus de ghairmoiliúint i ndáil le foghlaim ar feadh an tsaoil agus forbairt inbhuanaithe, agus aird ar leith ar iomaíochas agus comhtháthú sóisialta.

Sa lá inniú, tá oideachas agus oiliúint ríthábhachtach le dul i ngleic le go leor dúshlán polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíochta. Ní bhaineann sé sin le Ballstáit an AE amháin, ach le comharsanacht an AE freisin. Is iad fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus cuimsiú sóisialta aidhm chomhpháirteach atá againn, agus trí chomhpháirtíochtaí a thógáil idir an AE agus a chomharsana, cuirimid leis na haidhmeanna sin a chur chun cinn.

Oibrímid le tíortha chun scileanna úsáideacha a thabhairt dá saoránaigh i ndáil le fás, fostaíocht agus saoránacht ghníomhach. Tríd is tríd, cabhraímid lenár gcomhpháirtithe chun an tairbhe is mó a bhaint amach as a n-acmhainn is luachmhaire: caipiteal daonna.

 

AN OBAIR A DHÉANAIMID

Trí rochtain ar ghairmoideachas agus ar ghairmoiliúint a leathnú, agus tríd an gcáilíocht atá ag baint leis sin a fheabhsú, táimid ag obair chun:

 • Comhoibriú a éascú idir oideachas agus gnó
 • Infhostaitheacht dhaoine aonair a mhéadú
 • Foghlaim fhiontraíoch a chur chun cinn
 • Rialachas cuimsitheach in oideachas agus in oiliúint a fheabhsú
 • Féidearthachtaí i ndáil le foghlaim ar feadh an tsaoil a oscailt
 • Córais agus creata cáilíochta a thógáil
 • Scoileanna agus múinteoirí a fhorbairt
 • An trasdul ó oideachas go dtí fostaíocht a dhéanamh réidh.

Ar leibhéal níos leithne, soláthraíonn an ETF faisnéis agus anailís ar fhorbairt chaipiteal daonna sna tíortha comhpháirtíochta trí na hathbhreithnithe beartais ar an bPróiseas Torino. Is é seo an bonn leis an tacú atá againn do thíortha comhpháirtíochta mar aon lenár rannchuidiú maidir le dearadh agus seachadadh de chabhair an AE.

Tacaíonn an ETF le hinstitiúidí i dtíortha comhpháirtíochta ionas gur féidir leo féin forbairt chaipiteal daonna a bhainistiú. Spreagaimid líonrú agus comhroinnt faisnéise, eispéiris agus dea-chleachtais - idir an AE agus tíortha comhpháirtíochta, agus i measc tíortha comhpháirtíochta.

 

NA HÁITEANNA INA N-OIBRÍMID

I gcomhthéacs beartas caidreamh eachtrach an AE, oibríonn an ETF leis na tíortha mórthimpeall an AE:

 • An Eoraip Thoir Theas: an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Chosaiv[1], Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc.
 • An Mheánmhuir Theas agus Thoir: an Ailgéir, an Éigipt, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, an Libia, Maracó, an Phalaistín[2], an tSiria, agus an Túinéis.
 • An Chomhpháirtíocht Thoir: an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin.
 • An Áise Láir: an Chasacstáin, an Chirgeastáin, an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus an Úisbéiceastáin.
 • An Rúis

 

ÁR GCOMHPHÁIRTITHE

Mar lárionad saineolais, oibrímid go dlúth le hinstitiúidí éagsúla chun comhoibriú, forbairt faisnéise agus malartú eispéiris in oideachas agus in oiliúint a chur chun cinn agus a éascú. Ina measc siúd ná:

 • Lucht déanta beartas, cleachtóirí, bronntóirí agus comhpháirtithe sóisialta san AE, ina Bhallstáit agus ina thíortha comhpháirtíochta agus ina chríocha,
 • Comhlachtaí Eorpacha amhail an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop), an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (EBRD), eagraíochtaí déthaobhacha bronntóra Bhallstát an AE, an Banc Eorpach Infheistíochta (EIB),
 • eagraíochtaí idirnáisiúnta, mar shampla, an Banc Domhanda, an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) agus Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO).

FORBAIRT TRÍ FHOGHLAIM

Tá geilleagar á thógáil ag an AE atá bunaithe ar fhaisnéis agus scileanna. Mar sin, tá ríthábhacht ag baint freisin le forbairt chaipiteal daonna a fheabhsú i dtíortha in aice leis an AE. Trí chórais oideachais agus oiliúna a fhorbairt a thacaíonn le fórsaí saothair i dtíortha comhpháirtíochta a bhfuil scileanna breátha acu agus atá iomaíoch, cinntítear go n-aistrítear nuálaíocht isteach i bhfás agus rathúnas do gach duine mar thoradh air sin.


 

[1] Tá an t-ainmniú seo gan chlaontacht do staideanna ar stádas, agus é de réir UNSCR 1244 agus Tuairim ICJ ar fhorógra saoirse na Cosaive.

[2] Níor chóir an t-ainmniú seo a fhorléiriú mar aitheantas ar Stát na Palaistíne agus tá sé gan chlaontacht do staideanna aonair Bhallstát an AE ar an tsaincheist sinForgot your username or password?